صفحه اصلی / سوالات آزمون EPT

سوالات آزمون EPT

سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد اسلامی

سوالات و کلید آزمون EPT اردیبهشت ماه 97 – دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT اردیبهشت 97

سوالات و کلید آزمون EPT اردیبهشت 97 آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی در روز جمعه 21 اردیبهشت ماه 97 به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، کرمانشاه، کرمان، رشت و کرج برگزار شد. توجه: سوالات و کلید آزمون EPT اردیبهشت 97 از سوی دانشگاه آزاد منتشر …

مشاهده بیشتر »

سوالات و کلید آزمون EPT فروردین ماه 97 – دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود سوالات کلید آزمون EPT فروردین 97

سوالات و کلید آزمون EPT فروردین ماه 97 آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی در روز جمعه 31 فروردین ماه 97 به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز،کرمانشاه، کرج و رشت برگزار شد. سوالات و کلید آزمون امروز شنبه 1 اردیبهشت ماه توسط سازمان برگزار کننده منتشر …

مشاهده بیشتر »

سوالات و کلید آزمون EPT اسفند ماه 96 – دانشگاه آزاد اسلامی

سوالات و کلید آزمون EPT اسفند ماه 96

سوالات و کلید آزمون EPT بهمن ماه 96 آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی در روز جمعه 18 اسفند ماه ۹۶ به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد ، اصفهان ، اهواز،کرمانشاه ،کرج و رشت برگزار شد. سوالات و کلید آزمون امروز شنبه 19 اسفند ماه توسط سازمان برگزار …

مشاهده بیشتر »

سوالات و کلید آزمون EPT بهمن ماه 96 – دانشگاه آزاد اسلامی

سوالات و کلید آزمون EPT بهمن ماه 96

سوالات و کلید آزمون EPT بهمن ماه 96 آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی در روز جمعه 27 بهمن ماه ۹۶ به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان و اهواز برگزار شد. سوالات و کلید آزمون امروز شنبه 28 بهمن ماه توسط سازمان برگزار کننده منتشر شد. در …

مشاهده بیشتر »

سوالات و کلید آزمون EPT دی ماه 96 – دانشگاه آزاد اسلامی

سوالات و کلید آزمون EPT دی ماه 96

سوالات و کلید آزمون EPT دی ماه 96 آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی در روز جمعه 22 دی ماه ۹۶ به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان و اهواز برگزار شد. سوالات و کلید آزمون امروز یک شنبه 24 دی ماه توسط سازمان برگزار کننده منتشر شد. …

مشاهده بیشتر »

سوالات و کلید آزمون EPT آذر ماه 96 – دانشگاه آزاد اسلامی

سوالات و کلید آزمون EPT آذر ماه 96

سوالات و کلید آزمون EPT آذر ماه 96 آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی در روز جمعه 24 آذر ماه ۹۶ به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان و اهواز برگزار شد. سوالات و کلید آزمون امروز یک شنبه 26 آذر ماه توسط سازمان برگزار کننده منتشر شد. …

مشاهده بیشتر »
..