صفحه اصلی / گرامر آزمون EPT

گرامر آزمون EPT

گرامر EPT

جزوه گرامر EPT – مبحث حروف تعریف (Articles)

جزوه گرامر EPT

جزوه گرامر EPT – مبحث حروف تعریف (Articles) یک از مباحثی که همواره در بخش گرامر آزمون های EPT  مطرح می شود و مورد سوال قرار می گیرد مبحث حروف تعریف است. در زبان انگلیسی تمامی اسامی به جز در موارد خاص باید حرف تعریف داشته باشند در این جزوه …

مشاهده بیشتر »

جزوه گرامر EPT – مبحث اسم ها و کمیت نماها (Nouns & Quantifiers)

گرامر اسم ها و کمیت نماها

جزوه گرامر EPT – مبحث اسم ها و کمیت نماها (Nouns & Quantifiers) (جزوه شماره 2)  از مباحثی که همواره در بخش گرامر آزمون های EPT  مطرح می شود و مورد سوال قرار می گیرد مباحث اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش و کمیت نماها می باشد. اسم ها …

مشاهده بیشتر »
..